top of page

BERAT GECESI SOHBETI 24.02.2024Muhterem Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “De ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”[1]


Değerli Mü’minler!

Önümüzdeki Cumartesi gününü Pazar`a bağlayan gece Cenab-ı Hakk’ın lütfu ve inayetiyle Berat Kandili’ni idrak edeceğiz. Hızla akıp giden ömür içerisinde bizleri bu mübarek gecelere kavuşturan Cenab-ı Hakk’a sonsuz hamd ü senalar olsun.


Rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi Ramazan-ı Şerif’e yaklaştığımızın habercisi olan Berat Kandili; borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan berat etme, kurtulma, günahlardan arınma, temize çıkma, ilâhî af ve rahmete nail olma anlamlarına gelmektedir.


Berat gecesi; diğer mübarek geceler gibi tefekkür ederek kendimizi toparlamamız ve günah yükünden kurtulabilmemiz için kaçırılmaması gereken bir fırsat gecesidir. Berat gecesi; kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma gecesidir. Yüce Yaradan’ın affına erebilmek için yaratılanı affetme gecesidir.


Kardeşlerim!

Cenab-ı Hakk nasıl bizlere namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekât vermeyi emrediyorsa aynı şekilde “tevbe” etmemizi de emrediyor. Çünkü günah kalbin kiri, tevbe ise cilasıdır. Rabbimizin şirk hariç affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Tövbe kapısı sonuna kadar açıktır. Bu durumu Mevlana şöyle ifade ediyor:

“Kapı açılır, sen yeter ki vurmayı bil!

Ne zaman, bilmem!

Yeter ki kapıda durmayı bil!”


Bu geceyle ilgili Yüce Allah’ın sonsuz rahmet ve bereketini müjdeleyen Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) ise şöyle buyurmaktadır: “Şaban ayının onbeşinci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve tan yeri ağarıncaya kadar kullarına şöyle seslenir: 'Yok mu tevbe eden, tevbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim! Yok mu başka isteği olan, ona da istediğini ihsan edeyim.’"[2]


Aziz Kardeşlerim!

Öyleyse geliniz, bu fırsat gecesini en güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışalım. Bu gecede bol bol tevbe ve istiğfar edelim, Kur’an okuyup, Efendimiz’e salavât getirelim. Ana-babamız başta olmak üzere, kardeş, akraba ve komşularımızın hal-hatırlarını soralım, tebrikleşelim. Uzakta iseler, telefonla arayalım. Başta deprem mağduru kardeşlerimiz olmak üzere darda ve sıkıntıda olan kardeşlerimizin dertlerine deva, sıkıntılarına çare, yaralarına merhem olmaya çalışalım. Kendimiz, ailemiz ve tüm kardeşlerimiz için dua edelim.


Zor bir dönemden geçiyoruz. Rabbimiz tüm bu zorluklarımızı kolaylaştırsın. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Tüm insanlık ailesine huzur ve saadet ihsan eylesin.

Bu duygularla Berat Kandili’nin; İslâm âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine; insanlığın hidayet, barış ve huzuruna; bütün müminlerin tevbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.


[1] Zümer, 39/53.

[2] İbn Mâce, Sünen, "İkâmetü's-salât", 191.


Kaynak: DİTİB Hutbe Komisyonu

213 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Comments


bottom of page